Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie .

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
ul. Szkolna 18
34-115 Ryczów

Sekretariat: tel. 33/8790672, 33/8790068
fax:  33/8790672
e-mail: zspryczow@spytkowice.net.plzspryczow@gmail.com
Strona internetowa: www.zspryczow.pl


 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23.
- część zamieszczonych na stronie informacji, w tym pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz przekazanych do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej, opublikowano w postaci załączników w formie skanów.
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- zdjęcia zostały opublikowane nie posiadają opisu alternatywnego – nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań zostały opublikowane przed 2020-09-23.

 


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- podświetlane linki
- wyszukiwarka
- jasne tło


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie.


Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej zastosowano kolorystykę uwzględniając odpowiedni dobór kontrastów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Bartuś
 • E-mail: kazimierz.bartus@zspryczow.pl
 • Telefon: 338790672

(dotyczy powiadomień o problemach z dostępnością strony internetowej oraz wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności)


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów  

Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych na pierwsze piętro. Klient Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie w sekretariacie znajdującym się przy wejściu głównym na parterze budynku może zażądać załatwienia sprawy. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Można skorzystać z prawa wstępu z psem asystującym. Nie jest możliwe skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Dostępność architektoniczna  ZSP w Ryczowie - Szkoła Filialna w Chałupkach

Wejście do budynku jest możliwe dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Klient Szkoły Filialnej w Chałupkach na parterze może zażądać załatwienia sprawy. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Można skorzystać z prawa wstępu z psem asystującym. Nie jest możliwe skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - zobacz

 

 

 

Godło Polski

ZOBACZ


Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Ważne strony