Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie

2023/2024 - #SuperKoderzy

 


„MICROBITOWCY I PYTHON”

-nauka programowania w języku Python
z wykorzystaniem płytki MicoBit na lekcjach informatyki 
w ramach projektu #SuperKoderzy 2023

 

Autor: Kazimierz Bartuś - nauczyciel informatyki

Czas realizacji: rok szkolny 2023/24 od wrzesień 2023 r. do grudzień 2023 r.

Adresat: uczniowie klas VIII a i VIII b

Rodzaj innowacji: metodyczno - technologiczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: lekcje informatyki poświęcone nauce programowania z wykorzystaniem języka tekstowego wysokiego poziomu – Pythona oraz elektronicznej płytki MicroBit. Zajęcia zgodne z podstawą programową informatyki oraz rozkładem materiału.

Opis innowacji: innowacyjna metodyka nauczania programowania w klasie 8 opiera się na zastosowaniu płytki MicroBit jako narzędzia do praktycznego zastosowania umiejętności programowania w języku Python. Podejście to ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez zastosowanie interaktywnych eksperymentów, które łączą programowanie z fizycznym środowiskiem za pomocą MicroBit.

Główny cel innowacji:

Poprzez połączenie programowania w Pythonie z praktycznymi eksperymentami na płytkach MicroBit, moja innowacyjna metodyka zapewnia dynamiczną, angażującą i praktyczną lekcję programowania dla uczniów klasy 8.

 

Cele szczegółowe:

Cel szczegółowy

Opis celu

1. Rozwinięcie Umiejętności Programowania:

Cel: Uczniowie opanują podstawy programowania w języku Python, zdobywając umiejętność tworzenia prostych programów.

2. Zrozumienie Zasady Działania Płytki MicroBit:

Cel: Uczniowie zidentyfikują i zrozumieją funkcje poszczególnych elementów płytki MicroBit, takich jak diody LED, akcelerometr, magnetometr itp.

3. Integracja Teorii z Praktyką:

Cel: Uczniowie będą w stanie zastosować teoretyczną wiedzę z zakresu programowania do praktycznych projektów z wykorzystaniem płytki MicroBit.

4. Rozwijanie Umiejętności rozwiązywania problemów:

Cel: Uczniowie będą zdolni do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z programowaniem oraz rozumienia, jak wprowadzać korekty w kodzie w przypadku błędów.

5. Stymulowanie Kreatywności:

Cel: Uczniowie rozwijają kreatywne myślenie poprzez tworzenie interaktywnych projektów, które łączą programowanie z rzeczywistym środowiskiem za pomocą płytki MicroBit.

6. Współpraca i Komunikacja w Grupie:

Cel: Uczniowie zdobywają doświadczenie w pracy zespołowej, dzieląc się pomysłami i współpracując nad projektami, co rozwija umiejętności komunikacyjne.

7. Samodzielna Eksploatacja Płytki MicroBit:

Cel: Uczniowie będą w stanie samodzielnie korzystać z płytki MicroBit, programować ją oraz dostosowywać jej funkcje do własnych potrzeb.

8. Świadome Wykorzystanie Czujników:

Cel: Uczniowie zrozumieją zasadę działania czujników w płytki MicroBit i będą potrafili je efektywnie wykorzystać w swoich projektach.

9. Zastosowanie Wiedzy w Projektach Praktycznych:

Cel: Uczniowie zastosują zdobytą wiedzę i umiejętności programowania w praktyce, tworząc interaktywne projekty na płytkach MicroBit.

10. Zwiększenie Motywacji do Nauki:

Cel: Dzięki innowacyjnemu podejściu, uczniowie będą bardziej zaangażowani i zmotywowani do nauki programowania, widząc jego praktyczne zastosowanie.

11. Świadomość Znaczenia Technologii:

Cel: Uczniowie zyskają świadomość roli technologii, programowania i płytki MicroBit w dzisiejszym świecie, rozwijając zainteresowanie dziedziną STEM.

Oczekiwane efekty dla ucznia:

Oczekuje się, że innowacyjna metodyka pozwoli uczniom nie tylko na opanowanie umiejętności programowania, ale także na rozwinięcie kreatywnego myślenia, zdolności do rozwiązywania problemów, współpracy zespołowej i samooceny. Efekty te przyczynią się do lepszego zrozumienia i wykorzystania technologii w życiu codziennym oraz otworzą drzwi do dalszego zgłębiania dziedziny informatyki.

Metody i formy pracy:

Metoda: Realizacja interaktywnych projektów z wykorzystaniem płytki MicroBit i języka Pythona.

Forma Pracy: Uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach dwuosobowych nad projektami, takimi jak gry, symulacje czy interaktywne aplikacje, co umożliwia praktyczne zastosowanie wiedzy programistycznej.

Tematyka zajęć:

Tematyka zajęć jest zgodna z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego:

Lekcja 1: Micro:bit i pierwszy program w Pythonie

Lekcja 2: Micro:bit – pętla i animacje

Lekcja 3: Micro:bit – instrukcja warunkowa, pętla zdarzeń i przyciski

Lekcja 4: Micro:bit i listy

Lekcja 5: Micro:bit i brzęczyk

Lekcja 6: Micro:bit i akcelerometr

Lekcja 7: Micro:bit i radio

Lekcja 8: Micro:bit – kod Morse'a z radiem i brzęczykiem


 

Kazimierz Bartuś

#SuperKoderzy - Python i płytka MicroBit - cz.2

#SuperKoderzy - Python i płytka MicroBit - cz.2

31. #SuperKoderzy - Python i płytka MicroBit - cz.1

31. #SuperKoderzy - Python i płytka MicroBit - cz.1

Godło Polski

ZOBACZ


Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ważne strony